คุณสมบัติ

 1. รุ่นทึบแสง ป้องกันแสง อากาศ ความชื้น และช่วยลดการเหม็นหืน
 2. ผลิตด้วยฟิล์ม Food Grade หนา 2 ชั้น เหนียวแข็งแรง ไม่แตกง่าย
 3. ทนอุณหภูมิ -20 C ถึง 110 C
 4. ซิปล็อคหนา 2 ชั้น ปิดสนิทไม่รั่วซึม
 5. ผ่านการฆ่าเชื้อแบบ “สเตอไรส์”
 6. มีช่องสำหรับเทนมโดยเฉพาะ ลดการปนเปื้อน
 7. ฐานกว้าง วางตั้งได้ เพื่อความสะดวกในการเทนม
 8. ซีลด้านข้างและก้น หนา 5mm เพิ่มความแข็งแรง
 9. มีที่สำหรับเขียนง่ายด้วยปากกาหรือดินสอ
 10. 1 กล่องมี 3 ลาย
 11. ขนาด 5 ออนซ์ หรือ 240 ml
  * บรรจุ 30 ถุง/ กล่อง
  * ราคา 148 บาท

บรรจุ : 5 ออนซ์ 30 ถุง / 8 ออนซ์ 24 ถุง

ราคา : ราคา 148 บาท