***กรุณาลงทะเบียนภายใน 7 วัน นับจากวันได้รับสินค้า***

  ลงทะเบียนการรับประกันสินค้า

  ชื่อ - นามสกุล

  เบอร์โทรศัพท์

  Email

  ที่อยู่

  สินค้า

  วันที่สั่งซื้อสินค้า

  วันที่ได้รับสินค้า

  ช่องทางการสั่งซื้อ
  LazadaShopeeFacebookLine@TiktokCentralบูธสินค้า Baby Mobyร้านค้า หรือ ตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ

  ช่องทางอื่น ๆ

  หมายเลขคำสั่งซื้อ หรือ เลขที่บิล

  อัฟโหลดไฟล์ (หน้าคำสั่งซื้อ,บิล,ใบเสร็จ)

  หมายเหตุ (ถ้ามี)

  นโยบายการรับประกันสินค้า
  ***กรุณาลงทะเบียนภายใน 7 วัน นับจากวันได้รับสินค้า***

  1.ทางบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถนำสินค้ามาเปลี่ยนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
       1.1 กรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดขนาดให้แก่ลูกค้า
       1.2 กรณีกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ถูกเปิดออกก่อนใช้งานในวันรับสินค้า
       1.3 กรณีที่สินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า อันเป็นอาการที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น

  2.ทางบริษัทฯ มีระยะเวลาในการรับประกันมอเตอร์ ให้ 6 เดือน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
       2.1 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการส่งเคลม/เปลี่ยนสินค้า ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเองทั้งหมด

  3.ในการส่งเคลม/เปลี่ยนสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แอดมินในช่องทางที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ หรือที่บริษัทเอิร์ทดีไซน์ จำกัด 2044/13-14 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 097-974-5924 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. เพื่อแจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอเปลี่ยน/เคลมสินค้าสินค้า

  4.สินค้าที่ลูกค้าต้องการเคลม/เปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ และไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน ทั้งกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ของสินค้า รวมถึงเอกสารทุกอย่างต้องอยู่ครบถ้วน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจะถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

  *หากทางบริษัทฯ มีการตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า หรือไม่เจออาการชำรุดเสียหายตามที่ได้ระบุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าวกลับคืนแก่ลูกค้า
  *ทางบริษัทไม่มีนโยบายการรับคืนสินค้าหรือ คืนเงินทุกกรณี

  5.สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เช่น
       - สินค้าชำรุด ตก หล่น แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ ตกน้ำ หรืออุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
       - สินค้าที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ จากสัตว์ จากภัยธรรมชาติ (เช่น ไฟตก ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้)
       - สินค้าที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภทและมีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น
       - มีการแกะดัดแปลง หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ

  *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ***การรับประกันสินค้าจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าหากเลยกำหนดระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วบริษัทจะถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทันที ***